The love

posted on 29 Mar 2010 21:31 by happyjourney

เราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอ

แต่ไม่รู้ว่าเธอต้องการสิ่งที่ดีที่สุดไปถึงเมื่อไหร่

เพราะคงเป็นอย่างที่หนังบอก

เราต้องการคนที่พอดี ไม่ใช่คนที่ดีพอ

เธอก็คงอยากอยู่กับสิ่งที่เธอต้องการที่สุด

ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด

เมื่อไหร่ที่เธอคิดสัจธรรมข้อนี้ได้

เธอก็คงรู้แล้วว่า จริงๆแล้วเราไม่ควรอยู่ด้วยกัน

เธอเราก็เป็นได้แค่สิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการที่สุด...

Comment

Comment:

Tweet